FVE Břest 5,52 MWp

FVE Břest

Fotovoltaická elektrárna postavená na pozemcích v katastrálních územích Břest a Hulín ve Zlínském Kraji. Uvedena do provozu byla 21. 12. 2010.

VÝROBCE

TESSERA, k.s. se sídlem Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27757668

KONTAKT: info@fve-tessera.cz

Člen spolku solární asociace

https://www.solarniasociace.cz/

Panely

SOLÁRNÍ ENERGIE

patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. Její využití nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Množství využitelné energie závisí na klimatických podmínkách jednotlivých částí zemského povrchu. Lze ji dobře využívat nejen v oblastech s dlouhým slunečním svitem, ale i s vyšší nadmořskou výškou. V České republice jsou poměrně dobré podmínky pro využití energie slunečního záření, přestože množství sluneční energie v průběhu roku kolísá a největší množství sluneční energie dopadá v období, kdy spotřeba tepla je nejnižší. Ročně dopadá kolmo na 1 m2 plochy 800 - 1250kWh solární energie. Sluneční energii je přitom možné změnit přímo v energii elektrickou díky fotovoltaickému jevu, kdy při dopadu slunečního záření na povrch fotovoltaického článku dochází k uvolnění elektronů a jejich hromadění na záporné elektrodě.

FOTOVOLTAICKÉ ČLÁNKY

Fotovoltaické články jsou elektrotechnická zařízení, která využívají galvanického efektu, aby přeměnily sluneční světlo v elektrické napětí. Každý článek dává pouze malé množství napětí, proto je jich potřeba propojit velké množství. Články jsou vyrobeny z plátků polovodivého materiálu, obvykle silikonu nebo galiového arsenidu. Tyto články jsou sice méně výkonné, ale můžou být používány v extrémních teplotách.

Jižní panely
Jižní panely
Severní panely
Severní panely

VÝROBA ELEKTŘINY ZE SLUNCE

je bezpečná a spolehlivá, nevzniká při ní žádný nebezpečný odpad, je to ekologicky čistá energie. Pokrytí 1% plochy pouští slunečními články s 15% účinností vyrobí více elektrické energie než všechny současné elektrárny světa. Energie vložená do výroby slunečních článků se vrátí za několik let, přitom "palivo“ je zdarma a předpokládaná životnost fotovoltaického zdroje delší než30 let.

JAKÝ JE ROZDÍL VE VÝKONU ELEKTRÁRNY V LÉTĚ A V ZIMĚ?

Fotovoltaická elektrárna vyrobí v létě denně 5-8 kWh energie na každý 1kW instalovaného výkonu. V zimě výkon znatelně poklesne, v průměru na 20% letního výkonu. Ale i v zimě může být výkon elektrárny při slunečném počasí zajímavý.


KDE NÁS NAJDETE?